Akademik LMS

Akademik LMS (ALMS), Türkiye’deki yüksek öğrenim kurumlarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirilmiştir. ALMS geliştirilirken, üniversitelerin uzaktan eğitim konusunda ihtiyacı olabilecek eğitim, yönetim, içerik, destek ve pazarlama anlamındaki tüm istekleri göz önüne alınmıştır. ALMS, sadece üniversiteleri hedefleyerek geliştirilmiş olması nedeni ile pek çok farklı özelliği barındırmaktadır. ALMS, sürekli olarak ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilmektedir.

Faydaları

  • Tek bir sistem ve yazılım ile içerik, sanal sınıf ve eğitim yönetim sisteminin yönetilebilmesi, tek muhatap ile tüm uzaktan eğitim sisteminin yürütülebilmesi
  • Üniversite organizasyonuna uygun (fakülte, yüksekokul, uzaktan eğitim merkezi, öğrenci işleri) olması sebebi ile sorumlulukların paylaştırılması ve görevlerin dağıtımının yapılması
  • Sadece eğitim sisteminin değil aynı zamanda websitesinin de yönetilmesini
  • Staj, öğrenci işleri gibi işlemlerin ALMS üzerinden takibi sayesinde uzaktan eğitim öğrencilerine destek verilebilmesi
  • Entegre içerik üretim aracı ile derslerin geliştirilmesinde kolaylık
  • Üniversitedeki diğer sistemlere entegre olabilmesi sayesinde öğrenci işleri ve dönem başı/sonu işlemlerinin kolayca yapılabilmesi
  • Onbinlerce öğrencinin sistemi kullanacağı varsayımı ile yönetimsel kolaylıklar
  • Sürekli gelişime açık olması ve yerel yazılım ekibi ile sürekli gelişim ve destek